ANUNT 20.08.2018

Consiliul Local al Municipiului Timişoara organizează prin intermediul expertului independent, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara din Bd.-ul C. D. Loga, nr. 1 - selecţia prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A.

 

Evaluarea şi selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată, precum şi ale Hotărârilor CLMT aplicabile.

            Procedura de evaluare şi selecţie a candidaţilor cuprinde două etape:

                        - Etapa I – selecţia dosarelor;

                        - Etapa II – interviu, pentru candidaţii declaraţi ”admis” după etapa I.

            Criteriile de selecţie sunt :

 1. îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare ;
 2. abilităţile de comunicare;
 3. motivaţia candidatului;
 4. capacitatea managerială evaluată pe baza experienţei anterioare şi a competenţelor specifice.

            Condiţii de participare:

 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • experienţă în administrarea/managementului unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile ;
 • studii superioare tehnice/ economice/ juridice/ administraţie de lungă durată absolvite cu diploma;
 • domiciliul stabil sau rezidenţa în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu intră sub incidenţa art. 6 şi art. 7 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:

            Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

 1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004) ;
 1. Cazier judiciar şi fiscal;
 2. Copii legalizate după acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor);
 3. Copie act identitate;
 4. Copie carnet de muncă/documente doveditoare;
 5. Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul);
 6. Copie a Bilanţului (certificat de DGFP competenţa) referitor la exerciţiile financiare cu profit în care agentul a fost administrat/ manageriat de către candidat (unde este cazul);
 7. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 8. Declaraţie-notarială pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una  din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
 9. Declaraţie – notarială pe proprie răspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selecţie, precum şi de a se putea verifica informaţiile furnizate;
 10. Proiectul  unui plan de administrare care să conţină o propunere de strategie de administrare a societăţii pentru al cărui Consiliu se aplică (maxim 2 pagini). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnică, in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului României nr. 109/2011.
 11. Scrisoare de recomandare şi nominalizarea a două persoane pentru referinţe suplimentare.

            Candidaţii care au ocupat anterior funcţia de membru al Consiliului  la Drumuri Municipale Timisoara S.A. vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului deţinut.

            Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune în termen de 30 de  zile de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, aflat în B-dul C. D. Loga, nr. 1, în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii. Plicul va avea menţionat "Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la Drumuri Municipale Timisoara S. A.", precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. Candidaţii care vor rămâne pe lista scurtă vor fi anunţaţi individual să depună o declaraţie de intenţie, conform prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.


            Candidaţii declaraţi admişi la etapa iniţială de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic.

DESCARCA ANUNTUL IN FORMAT PDF.SCRISOARE DE ASTEPTARI

În procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA SA.

Descarca scrisoarea de asteptari in format pdf.


Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA angajeaza:

 • Muncitori calificati i urmatoarele meserii: lucratori de drumuri si cai ferate, asfaltatori, betonisti, pavatori, zidari;
 • Masinist la masini terasamente;
 • Excavatorist;
 • Mecanic utilaj;
 • Conducatori auto;
 • Agenti paza;
 • Electrician;
 • Tehnicieni CFDP;
 • Inginer CFDP;
 • Vopsitor;
 • Inspectori exploatare trafic (inspectori parcari);
 • Muncitori necalificati.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Timisoara, strada Eternitatii nr. 45, sau la telefon 0256-215 005.

DESPRE NOI
 
Despre noi

   ' Constructia de drumuri ca activitate organizata pe teritoriul Timisoarei a inceput in jurul anului 1865 ca serviciu public pe langa Primaria Timisoara. 
     La data de 1 iunie 1959 s-a infiintat S.D.M. Timisoara ce a parcurs drumul de la santier la societate comerciala. S.D.M. sunt initialele de la infiintare si pana in prezent, initiale sub care suntem cunoscuti atat local cat si in tara si strainatate.
...............................................................................................................................................................................................

     
Municipiul Timisoara, 'Metropola Banatului', se numara printre cele mai vechi orase ale tarii.El este asezat pe una din principalele cai auto si feroviare internationale, care leaga Europa Centrala de Bucuresti si litoralul Marii Negre, precum si de peninsula Balcanica.
...............................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................

 Existenta si activitatea Drumurilor Municipale Timisoara, nu poate fi apreciata decat in masura in care o punem in directa legatura cu activitatea de construire si intretinere a strazilor de catre Primaria municipiului nostru.
...............................................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................................
     'Prin intermediul Serviciului de Drumuri denumit apoi R.A. Drumuri Municipale Timisoara si azi S.C. Drumuri Municipale S.A., Primaria Timisoara a realizat amenajarea si completarea succesiva a retelei stradale pe baza studiilor de circulatie prin suplimentarea de benzi, amenajari de intersectii, semaforizari si infiintari de noi strazi. In anul 1959 situatia retelei stradale in Timisoara se prezenta astfel: lungimea totala a strazilor 287,58 km si suprafata de 2013,06km2. La infiintare Serviciul de Drumuri a avut in dotare 8 camioane, 2 autobasculante de 16 t MAZ, 4 malaxoare cu capacitatea de 2t, 1 malaxor Reiser cu capacitatea de 4 t, 2 betoniere cu motor termic de 14 CP, 2 compactoare cu rulouri netede actionate cu aburi, 3 macarale'Pioneer'. Numarul angajatilor era de 91 de persoane din care 1 inginer, 5 tehnicieni, 3 maistri, 5 mecanici, 1 electrician, 1 normator si 75 de muncitori.
................................................................................................................................................................................................

  Pana in anul 1967 baza materiala s-a imbogatit continuu, construindu-se linia de garare CF in actuala baza de productie, s-au instalat doua statii Reiser pentru prepararea mixturilor asfaltice (in anul 1963 si anul 1965), s-au achizitionat doua screpere tractate, doua buldoexcavatoare, 1 excavator cu cabluri de 0,3 m3, doua gredere tractate, trei malaxoare de 2 tone. Numarul personalului a crescut in toate compartimentele, ajungandu-se la echipe de 60 persoane. - Dupa anul 1967, volumul lucrarilor a crescut tot mai mult, au fost inlocuite treptat dotarile vechi cu altele noi, cu productivitate marita.
...............................................................................................................................................................................................

  
  

Tehnologii moderne
Dotarea actuala se ridica la nivelul celor mai inalte cerinte in domeniul constructiilor rutiere si ne ofera sansa executarii unor lucrari de cea mai buna calitate.
Echipamente moderne de mare productivitate asigura calitatea produselor oferite.

............................................................................................................................................................................................... 
Capacitatea noastra de productie este completata de un parc auto care asigura transportul materialelor necesare pentru realizarea lucrarilor.


Prezentul: 6.711.000 m2, 958 km strazi
Intreaga retea stradala a municipiului Timisoara este dovada experientei noastre de peste 45 ani de activitate. An dupa an fiecare generatie a contribuit cu profesionalism la dezvoltarea si progresul firmei si in acelasi timp la modernizarea si sistematizarea retelei stradale a orasului de pe Bega.
................................................................................................................................................................................................


 Un colectiv tanar si dinamic Un colectiv tanar si dinamic
Media de varsta a celor 349 de angajati este de 37 de ani, ceea ce garanteaza atat experienta cat si dinamica necesara defasurarii unei activitati performante.
................................................................................................................................................................................................

 

 

INFORMATII

Baza auto SDM Timisoara


 

mai multe detalii
 
 
Oferta SDM Timisoara

 

SDM Timisoara vinde :

mai multe detalii
 
 

DESPRE NOI     •     PRODUSE     •     TEHNOLOGII     •     IMAGINI     •     INFORMATII     •     CONTACT
 
© 2017 Drumuri Municipale Timisoara.
Toate drepturile asupra site-ului www.sdm-tm.ro apartin S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. Romania. Reproducerea integrala sau partiala a textelor si ilustratiilor din aceasta pagina a site-ului www.sdm-tm.ro este posibila numai cu acordul in prealabil scris al Drumuri Municipale Timisoara S.A. Romania.